Attention: Trophy and comments sheet will be ready in about two weeks. We will send an email announcement once the preparation is done!

Placement Category Group Entry No. Name
1 VA/E12 212 Rhea Sreedhar
1 VA/E15 195 Kara Wong
1 VA/J12 682 Kelly Yeh
1 VA/J15 121 Kotaro Araki
1 VA/J19 580 Christopher Paik
1 VA/JA13 471 Ryan Lee
1 VA/JB12 5207 Ruohang Li
1 VA/JB19 581 Christopher Paik
1 VA/Q12 583 Mirim Chong
1 VA/Q15 445 Claire Park
1 VA/Q15 192 Ryan Men
1 VA/Q19 487 Amanda Zhu
1 VA/Q19 661 Nicholas Pan
1 VA/QB12 582 Mirim Chong
2 VA/E12 8010 Benjamin Lee
2 VA/E12 609 Soo Jean Suk
2 VA/E15 313 Annesophie Kim
2 VA/E15 324 Sofia Kouwabunpat
2 VA/EA19 7191 Charlotte Kim
2 VA/J12 253 Saeron Kim
2 VA/J15 484 Arin Kim
2 VA/J15 448 Cami Lee
2 VA/JB12 260 Saeron Kim
2 VA/JB15 262 Siya Zhang
2 VA/Q19 208 Hannah Kim
3 VA/J12 436 Abigail Chua
3 VA/J12 566 Brendan Park
3 VA/J15 610 Lyon Park